Imprint

Verantwoordelijk voor de inhoud
Gloor AG
Mevrouw Regula Gloor
Kirchbergstrasse 111
3400 Burgdorf / Zwitserland

Website ontwerp en programmering
deepscreen GmbH
Schaffhauserstrasse 59,
CH-8152 Glattbrugg
www.deepscreen.ch

Gegevensbescherming
Op deze website kan u om persoonlijke informatie worden gevraagd. Het beantwoorden van deze vragen is facultatief. Alle persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen voor uw individuele verzorging en het verzenden van productinformatie in overeenstemming met de Zwitserse voorschriften inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Dienstverleners die in opdracht van Gloor AG handelen vormen hierop een uitzondering. Gloor AG garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften worden behandeld.

Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties, video's, enz. en hun ordening worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. De website bevat ook afbeeldingen die onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden. Gloor AG, locatie, Burgdorf, Zwitserland

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website beschermd door het merkenrecht.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Gloor AG kan echter niet garanderen dat de informatie op deze website vrij van fouten en correct is. Gloor AG sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect uit het gebruik van deze website voortvloeit.

Voor zover deze website verwijst naar websites die door derden worden geëxploiteerd, aanvaardt Gloor AG geen verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan.

Gebruiksrechten
Gloor AG wil zich aan u voorstellen met een moderne en informatieve website. De daarin vervatte intellectuele eigendom, zoals handelsmerken en auteursrechten, is beschermd. Deze website verleent geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van Gloor AG en derden.