Verwarming / Solderen

Afhankelijk van de toepassing en de warmtebehoefte wordt een combinatie van een brandbaar gas (propaan, acetyleen, waterstof, methaan, enz.) in combinatie met zuurstof of alleen een brandbaar gas (zie propaantoestellen) gebruikt voor verwarmingswerkzaamheden. Bij hardsolderen wordt een soldeer verhit tot het smeltpunt. Dit wordt ook gedaan met een gas-zuurstof vlam voor hardsolderen en met een gasvlam met omgevingslucht voor zachtsolderen (zie propaan apparaten).